Antall barnebortføringssaker fra utlandet til Norge

Fordelt på land 2005-2014

Totalt antall barnebortføringssaker fra utlandet til Norge

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalsum
Antall            12 12 18 10 18 20 21 11 19 17 158

 

Antall barnebortføringssaker fra utlandet til Norge etter land

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalsum
Australia   2     1   1       4
Belgia   1       1 1     1 4
Brasil                   1 1
Bulgaria                   1 1
Chile           1         1
Danmark   2 4 1 2 1 3     1 14
Estland       1       1 1   3
Finland         2       1   3
Frankrike         1         1 2
Hellas   2         1       3
Island         1           1
Italia       1         2   3
Kypros   1                 1
Latvia           2         2
Litauen     1     3 3 3 1 1 12
Luxembourg                   1
Mexico       1             1
Nederland 1 1 1 1   2   1   1 8
New Zealand 1                   1
Polen 1       1 1 2 2 3 3 13
Portugal                 1   1
Slovakia         1   1       2
Spania   1 3         1     5
Storbritannia 2 2 2 1 1 1 3   3 2 17
Sveits     1     1 1       3
Sverige 4   3 1 3 1 2 1 1 2 18
Tsjekkia                 1   1
Tyskland     1   2 1     3 1 8
Ungarn                 1   1
USA 3   2 3 3 5 3 1 1 2 23