Statistikk for barnebortføringer 2005–2014

Tabellene nedenfor gir en oversikt over antall barnebortføringssaker og antall barn i barnebortføringssaker per år i perioden 2005–2014, totalt og fordelt etter land.

Tabeller: