Antall barn i barnebortføringssaker fra utlandet til Norge

Fordelt på land 2005-2014

Totalt antall barn i barnebortføringssaker fra utlandet til Norge

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalsum
Antall            20 15 31 15 26 29 27 14 29 23 229

 

Antall barn i barnebortføringssaker fra utlandet til Norge etter land

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalsum
Australia   2     1   1       4
Belgia   1       1 1     1 4
Brasil                   1 1
Bulgaria                   1 1
Chile           2         2
Danmark   3 4 1 3 1 4     1 17
Estland       1       1 1   3
Finland         3       1   4
Frankrike         2         2 4
Hellas   4         2       6
Island         1           1
Italia       1         3   4
Kypros   1                 1
Latvia           2         2
Litauen     1     5 3 4 1 1 15
Luxembourg                   2
Mexico       2             2
Nederland 2 1 4 3   2   1   2 15
New Zealand 2                   2
Polen 1       2 1 2 2 3 4 15
Portugal                 2   2
Slovakia         1   1       2
Spania   1 5         1     7
Storbritannia 5 2 2 2 1 1 5   4 4 26
Sveits     1     2 2       5
Sverige 4   6 1 5 1 3 1 2 3 29
Tsjekkia                 3   3
Tyskland     1   3 2     6 1 13
Ungarn                 1   1
USA 6   7 4 4 9 3 2 2 2 39