Statistikk for barnebortføringer 2005–2015

I 2015 er 48 barn (35 saker) registrert bortført fra Norge til utlandet, og 27 barn (18 saker) bortført fra utlandet til Norge. Til sammenligning var det i 2014 registrert 59 barn (39 saker) bortført fra Norge til utlandet, og 23 barn (17 saker) bortført fra utlandet til Norge.

Tabellene nedenfor gir en oversikt over antall barnebortføringssaker og antall barn i barnebortføringssaker per år i perioden 2005–2015, totalt og fordelt etter land.

Tabeller: