Statistikk for barnebortføringer 2005–2016

I 2016 er 59 barn (35 saker) registrert bortført fra Norge til utlandet, og 16 barn (19 saker) bortført fra utlandet til Norge. Til sammenligning var det i 2015 registrert 49 barn (35 saker) bortført fra Norge til utlandet, og 27 barn (18 saker) bortført fra utlandet til Norge.

Tabellene nedenfor gir en oversikt over antall barnebortføringssaker og antall barn i barnebortføringssaker per år i perioden 2005–2015, totalt og fordelt etter land.

Tabeller:

 

 

 

Til toppen