Norge godkjent som fullt medlem av EITI

Norge har som første OECD-land blitt godkjent som fullt medlem av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som arbeider for åpenhet i pengestrømmer fra petroleums- og gruvevirksomhet. Med dette leder Norge an i arbeidet for større åpenhet.

Lire le communiqué de presse en français ici (pdf).

Samarbeid mellom myndigheter, selskaper og det sivile samfunn spiller en nøkkelrolle. Regjeringen har oppnevnt en gruppe på 12 personer til å bidra med innføring av EITI. I gruppen sitter blant annet representanter fra Oljeindustriens Landsforening (OLF), LO, Transparency International (TI) og Publish What You Pay (PWYP). 

-Naturressurser som olje, gass og mineraler er av stor betydning for økonomisk og sosial utvikling i et land. Åpenhet og kontroll med pengestrømmene mellom industrien og myndighetene er en forutsetning for å få dette til. EITI er et initiativ som skal bidra til åpenhet. Ved å implementere EITI her hjemme ønsker vi å inspirere ressursrike land til åpenhet om pengestrømmene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Norge har i flere år gitt politisk og økonomisk støtte til EITI og implementerende land, og Olje- og energidepartementet har hatt ansvaret for implementeringen av EITI i Norge. Så mange som 3,5 mrd. mennesker lever i land rike på naturressurser som olje, gass og mineraler. Mange av disse landene er svært fattige og ofte preget av krig og konflikter. Formålet med EITI er å skape større åpenhet om betalingsstrømmene fra petroleums- og gruveindustrien til myndighetene. Dette kan på sikt bidra til bedre styresett, mindre korrupsjon og danne grunnlag for økonomisk og sosial utvikling i disse landene.

Til toppen