EITI - Extractive Industries Tranparency Initiative

Hva er EITI?


Foto: Arne Reidar Mortensen / Statoil 

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et initiativ fra den tidligere britiske statsminister Tony Blair om å øke åpenheten omkring betalingsstrømmer innenfor petroleums- og gruveindustrien. Norge har siden 2003 aktivt støttet dette initiativet politisk og økonomisk.

Les mer om EITI her