EITI-rapportene


EITI-rapporten

Et av de sentrale EITI-kriteriene er at landene etablerer en ordning der selskapenes innbetalinger til staten og statens mottatte betalinger fra selskapene på regulær basis skal innrapporteres, avstemmes og publiseres. Deloitte har på oppdrag fra OED utført arbeidet med å motta og avstemme de respektive innrapporterte betalingsstrømmene.

Les mer om EITI-rapportene her