Interessentgruppen

Et sentralt element i EITI-implementeringen er involvering av en interessentgruppe eller stakeholdergruppe hvor berørte samfunnsaktører er representert. Disse representerer myndighetsorganer, næringen og det sivile samfunn.

 

Et sentralt element i EITI-implementeringen er involvering av en interessentgruppe eller stakeholdergruppe hvor berørte samfunnsaktører er representert. Disse representerer myndighetsorganer, næringen og det sivile samfunn.

Den norske interessentgruppen er bredt sammensatt.Landsorganisasjonen LO

Interessentgruppen har blant annet sluttet seg til utkast til EITI-forskriften før den ble fastsatt. EITI-forskriften definerer bl.a. hvem som er forpliktet til å rapportere, hva som skal rapporteres og hvordan dette skal foregå. Stakeholdergruppen har også godkjent rapportene fra Deloitte og valideringsrapporten som er oversendt EITI-styret. Medlemmene i interessentgruppen oppnevnes av kongen i statsråd for to år av gangen.

Les mer om interessentgruppen her

 Publish What You Pay

 Finansdepartementet

 

 

 

 Oljeindustriens landsforening OLF 

 Transparency International Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representanter i Interessentgruppen:

 • Advokat Oluf Bjørndal, Stavanger
  Vara: fagsjef Frode Bøhm, Stavanger
 • Prinsipal Consultant Social Responsibility Hilde Røed, Stavanger
  Vara: corporate compliance officer Carine Smith Ihenacho, Oslo
 • Advokat Karl B. Myhre, Sola
  Vara: juridisk direktør Svein Bjørnestad, Stavanger
 • Service Director Lars Harald Hauge, Oslo
  Vara: associate director Jon Jerre, Bærum
 • Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, Oslo
  Vara: underdirektør Gro Anundskaas, Nittedal
 • Fagdirektør Beate Bentzen, Oslo
  Vara: ekspedisjonssjef Stig Sollund, Oslo
 • Seniorrådgiver Willy Olsen, Oslo
 • Generalsekretær Guro Slettemark, Oslo
  Vara: spesialrådgiver Gro Skaaren-Fyrsto, Oslo
 • Koordinator Mona Thowsen, Oslo
  Vara: seniorrådgiver Svein Olsen, Oslo
 • Professor Ola Mestad, Oslo
 • Internasjonal sekretær Amalie Tofte, Oslo
  Vara: administrasjonssjef Espen Løken, Oslo
 • Avdelingsleder Fanny Voldnes, Oslo
  Vara: rådgiver Linda Skjold Oksnes, Oslo