Norge godkjent av EITI-styret

Ekofisk

Norge har som første OECD-land blitt godkjent som fullt medlem av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som arbeider for åpenhet i pengestrømmer fra petroleums- og gruvevirksomhet. Med dette leder Norge an i arbeidet for større åpenhet.

Les mer her.

Til toppen