Norge med på EITI-konferanse i Paris

Norge deltar på Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)-konferansen Transparency Counts i Paris i perioden 2-3 mars. Eiti arrangerer hvert annet år denne konferansen. Formålet er å dele erfaringer om EITI i de respektive land, og diskutere fremtiden til EITI-initiativet.

Les mer her.

Til toppen