EITI - Extractive Industries Tranparency Initiative

Norge og EITI

Foto: Statoil

Norge har som eneste OECD land besluttet å implementere EITI-kriteriene. Olje- og energidepartementet  har ansvaret for implementeringen i Norge. Implementering innebærer blant annet en årlig publisering av oljeselskapenes innbetalinger til staten og hva de respektive statlige organer har mottatt.

Les mer om Norge og EITI her.