EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 10367 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vin, beskyttelse av "Pic Saint-Loup" som opprinnelsesbetegnelse

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1418 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1418 av 30. juni 2023 om bekreftelse av beskyttelse under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet 'Pic Saint-Loup' (PDO)

 • Endring av matkontaktforskriften - plastmaterialer

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1442 Basis rettsaktnr.: 10/2011

  Commission Regulation (EU) 2023/1442 of 11 July 2023 amending Annex I to Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food, as regards changes to substance authorisations and addition of new substances

 • Endring av matkontaktforskriften - plastforordningen

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1627 Basis rettsaktnr.: 2010/11

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/1627 av 10. august 2023 som endrer vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 med hensyn på godkjenning av stoffet bis(2-etylheksyl)sykloheksan-1,4-dikarboksylat

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1332

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1332 av 29. juni 2023 om fornyet godkjenning av et prarat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei CBS 114044 som et fôrtilsetningsstoff for slakterkyllinger, verpekyllinger, oppfôringskalkuner, avlskalkuner og avvente smågris (innehaver av godkjenningen er: Roal Oy) og om oppheving av forordning (EU) nr. 902/2009

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1333

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1333 av 29. juni 2023 om godkjenningen av et preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Aspergillus fijiensis CBS 589.94 som et fôrtilsetningsstoff for slaktekyllinger og avvente smågriser ( innehaver av autorisasjon: DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), om endring av forordning (EU) nr. 1811/2005 og om oppheving av forordning (EU) nr. 1259/2004

 • Ny mat - endring bruksvilkår - Haematococcus pluvialis-alger

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1581 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1581 av 1. august 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkår for ny mat-ingrediensen astaxanthinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger

 • Ny mat - endring spesifikasjoner - lakto-N-neotetraose

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1583 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1583 av 1. august 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde)

 • Ny mat - endring bruksvilkår - 3'-sialyllaktose (E.coli BL21(DE3))

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1582 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1582 av 1. august 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksvilkår for ny mat-ingrediensen 3'-sialyllaktose natriumsalt produsert ved hjelp av utledede stammer av Escherichia coli BL21(DE3)

 • Økologi - Endrer liste over kontrollorgan i tredjeland (Biocert)

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1202 KOM-nr.: KOM(2023)1202 Basis rettsaktnr.: 2021/2325

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1202 av 21. juni 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 som omhandler anerkjenning av visse kontrollmyndigheter og kontrollorgan med hensikt om import av økologiske produkter til EØS-området

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1712

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1712 av 7. september 2023 om godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter, hunder, akvariefisk, kornspisende prydfugler og smågnagere

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1682

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1682 av 29. juni 2023 om fornyet godkjenning av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Taminco BV) og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1711

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1711 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av gjæringsproduktet Aspergillus oryzae NRRL 458 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekuer og om oppheving av forordning (EU) 537/2007 (innehaver av godkjenningen: Biozyme Incorporated)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1710

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1710 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere og for katter og hunder, en godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som et fôrtilsetningsstoff for purker (innehaver av godkjenningen: Latochema Co. Ltd) og om oppheving av gjennomføringsforordningene (EU) 832/2012 og 2016/1007

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1703

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1703 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143953 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143945 som et fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker og mindre svin (avvente smågriser, slaktegriser og ammepurker), godkjenningen av dette preparatet for diende smågris og mindre svin (ammende smågriser) (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, som handler som Danisco Animal Nutrition og er representert av Genencor International B.V.) og om oppheving av forordning (EU) 337/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/997

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1708

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1708 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av urea som et fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 839/2012

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat bestående av endo-1,4-β-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, protease produsert av Bacillus subtilis CBS 148232 og α-amylase produsert ved hjelp av Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 som fôrtilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd representert i EU av Genencor international B.V.)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1698

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1698 av 6. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff for purker (innehaver av godkjenningen: ADDCON Europe GmbH) og oppheving av forordning (EU) nr. 104/2010

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1342

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1342 av 30. juni 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Aspergillus oryzae DSM 33699 som fôrtilsetning for fjørfe, slaktegris, avvente smågriser og purker (innehaver av autorisasjon: DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 837/2012

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1704

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1704 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1119/2012

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  29.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1455

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1455 av 13. juli 2023 om midlertidig hastegodkjenning av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksyd (2:3) monohydrat og kobolt(II)sulfatheptahydrat som fôrtilsetningsstoffer for drøvtyggere med funksjonell vom, hestedyr og haredyr

 • Side 1 av 519
 • Side 1 av 519