Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2112/2003 av 1. desember 2003 som korrigerer forordning (EF) nr. 1334/2003 og endrer betingelsene for godkjenning av tilsetningsstoff i gruppen mikromineraler som tilsetning til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 2112/2003 of 1 December 2003 correcting Regulation (EC) No 1334/2003 amending the conditions for authorisation of a number of additives in feedingstuffs belonging to the group trace elements...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2004

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.02.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble gjennomført i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sammendrag av innhold

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003 inneholder feil i angivelsen av største innhold av jern i fôrvarer til gris. Dette blir nå korrigert i rettsakten ved at største innhold av i jern fôr til gris differensieres mellom smågris og annen gris med grense på hhv 250 mg/kg og 750 mg/kg. Endringen trådte i kraft for medlemsstatene i EU 2.12.2003.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2003 nr. 1290 om fôrvarer.

Norge følger EUs regelverk fullt ut på dette området, med unntak største innhold av kopper i fôr til smågris. I henhold til EØS-avtalen kan Norge ha nasjonale bestemmelser på det området.

Vurdering

Landbrukstilsynet kan akseptere den foreslåtte endringen, som fører til mer behovsrettet tildeling av kopper i fôr til griser. Spesialutvalget ga sin tilsluting pr skriftlig prosedyre 4. februar 2004.

Rettsakten ansees for relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2112/2003
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003R2112

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2004
Frist returnering standardskjema: 26.01.2004
Dato returnert standardskjema: 04.02.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.07.2004
Høringsfrist: 05.10.2004
Frist for gjennomføring: 12.04.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.04.2005

Lenker

Til toppen