Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr og om midlertidig godkjenning for et nytt bruksområde til et allerede godkjent tilsetningsstoff til bruk i fôr ...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1200/2005 of 26 July 2005 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.10.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 18/2006 av 10. mars 2006. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir midlertidig godkjenning til vekstfremmeren kalium diformat, handelsnavn Formi LHS, til purker. Vekstfremmeren er tidligere midlertidig godkjent til smågris og slaktegris. Dokumentasjon har vist at kravene i direktiv 70/524/EØF for å utvide bruksområdet, er tilfredsstilt. 


Rettsakten gir videre varig godkjenning for seks produkter som inneholder mikroorganismer:

  • Mikroorganismen Bacillus cereus, var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1010 (E 1701), handelsnavn Toyocerin, til slaktekylling og slaktekanin
  • Mikroorganismen Enterococcus faecium NCIMB 10415 (E 1705), handelsnavn Cyclatin, til purker
  • Mikroorganismen Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (E 1707), handelsnavn Oralin,til smågris
  • Mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (E 1710), handselsnavn Biosprint, til avvent smågris
  • Mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (E 1711), handselsnavn Levucell SC, til melkekuer og slaktedyr storfe
  • Mikroorganismen Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (E 1712), handselsnavn Bactocell, til slaktekylling

Stoffene er tidligere midlertidig godkjent for bruk til de samme dyreartene. Ny dokumentasjon for stoffene har vist at kravene i direktiv 70/524/EØF for å gi varig godkjenning, er tilfredsstilt.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôr og må gjennomføres som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 22. mars 2006 nr. 365 om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1200/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1200

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2005
Frist returnering standardskjema: 08.09.2005
Dato returnert standardskjema: 11.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2005
Høringsfrist: 01.01.2006
Frist for gjennomføring: 22.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.04.2006

Lenker

Til toppen