Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1206/2005 of 27 July 2005 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.10.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 18/2006 av 10. mars 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig godkjenning for fire produkter som inneholder enzymer:

  • Enzymblandingen endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,3,(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase (E 1602), handelsnavn Roxazyme G2, til slaktekalkun
  • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase (E 1604), handelsnavn Rovabio Excel, til slaktegris
  • Enzymet endo-1,4-beta-xylanase (E 1606), handelsnavn Belfeed,til avvent smågris
  • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glucanase, endo-1,4-beta-xylanase og subtilisin (E 1633), handselsnavn Avizyme 1100, til slaktekylling

Stoffene er tidligere midlertidig godkjent for bruk til de samme dyreartene. Ny dokumentasjon for stoffene har vist at kravene i direktiv 70/524/EØF for å kunne gi varig godkjenning, er tilfredsstilt.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôr og må gjennomføres som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner forordningen akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 22. mars 2006 nr. 365 om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1206/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1206

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2005
Frist returnering standardskjema: 08.09.2005
Dato returnert standardskjema: 11.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2005
Høringsfrist: 01.01.2006
Frist for gjennomføring: 22.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.04.2006

Lenker

Til toppen