Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005 av 4. november 2005 om en ny godkjenning i ti år for ett tilsetningsstoff, om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

Commission Regulation (EC) No 1810/2005 of 4 November 2005 concerning a new authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs, the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of new uses of certain additives already authorised in fe...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 43/2006 av 28. april 2006. Rettsakten ble gjennomført i norsk rett 13. november 2006, jfr. forskrift av 13. november 2006 nr. 1318 om endring i forskrift av 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning i ti år for en vekstfremmer:

 • Kalium diformat (E 800), handelsnavn Formi LHS, til avvent smågris og slaktegris

Rettsakten gir varig godkjenning for fire produkter:

 • Klinoptilolit av sedimentær opprinnelse, (E 568), til slaktegris, slaktekylling og slaktekalkun, storfe og laks
 • Natrium jerncyanid (E 535), til alle arter og kategorier av dyr
 • Kalium jerncyanid (E 536), til alle arter og kategorier av dyr
 • Enzymet endo-1,4-beta-xylanase (E 1613), handelsnavn Salizyme X,til verpehøns

Rettsakten gir midlertidig godkjenning for to produkter som inneholder mikroorganismer:

 • Mikroorganismen Enterococcus faecium NCIMB 11181, handelsnavn Lactiferm, til slaktekylling
 • Mikroorganismen Enterecoccus faecium CECT 4515, handelsnavn Fecinor, til slaktekylling

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner forordningen akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1810/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1810

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2005
Frist returnering standardskjema: 19.12.2005
Dato returnert standardskjema: 21.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 043/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.01.2006
Høringsfrist: 30.06.2006
Frist for gjennomføring: 29.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen