Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/933/EF av 21. desember 2005 om endring for annen gang av vedtak 2005/693/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Russland...

Commission Decision 2005/933/EC of 21 December 2005 amending for the second time Decision 2005/693/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in Russia (notified under document number C(2005) 5563)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 20. januar 2006 nr. 48 om endring av forskrift 13. oktober 2005 nr. 1199 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Russland.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer gyldighetstiden til vedtak 2006/693/EF fra 31. desember 2005 til 31. mars 2006 i forbindelse med innførsel av fugler, fjær og fjærkomponenter fra Russland. Samtidig endres listen over hvilke distrikter som blir berørt av importforbudet.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/933/EF
Celexnr.: 32005D0933

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.05.2006

Lenker