Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/749/EF av 24. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Kroatia...

Commission Decision 2005/749/EC of 24 October 2005 concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza in Croatia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Den ble imidlertid opphevet så raskt at den ikke ble gjennomført.

Rettsakten fastsetter en del restriksjoner på levende fjørfe, herunder fjørvilt, og fjørfeprodukter fra Kroatia etter at det oppstod mistanke om høypatogen aviær influensa hos en villfugl.

Rettsakten ble opphevet 27. oktober 2005 av vedtak 2005/758/EF.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krevde egentlig notifisering til ESA på Form 1. Siden den ble opphevet allerede 3 dager etter den ble fastsatt, ble den ikke gjennomført og heller ikke notifisert.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/749/EF
Celexnr.: 32005D0749

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen