Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - sammenlignende forsøk

Kommisjonsvedtak 2005/114/EF av 7. februar 2005 om fortsettelsen i 2005 med de sammenlignende EU-prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av Gramineae, Medicago sativa L. og Beta etter rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/54/EF som startet i 2004...

COMMISSION DECISION 2005/114/EC of 7 February 2005 on the continuation in the year 2005 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Gramineae, Medicago sativa L. and Beta, under Council Directives 66/401/EEC and...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. oktober 2005 ved EØS-komiteens beslutning nr 110/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter bestemmelser om videreføring av sammenlignende prøver og analyser i EU-landene i 2005 av frø og formeringsmateriale av Graminea (gras), Medicago sativa (luserne) og Beta (bete) som ble påbegynt i 2004. Denne prøve- og analyseserien ble opprinnelig fastsatt ved kommisjonsvedtak 2004/11/EF. Serien skal fortsette for alle aktuelle arter. Medlemslandene deltar med frø m.v. av de artene som normalt produseres og omsettes i det enkelte land.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Mattilsynet ser det som hensiktsmessig at Norge deltar med prøver av frø og formeringsmateriale til slike forsøk. Norge pleier derfor å være med i forsøksopplegget for arter som er aktuelle for dyrking her i landet. For denne forsøksserien deltar vi med tilsammen åtte sorter av fem ulike arter av gras.

Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/114/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0114

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 31.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.10.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 110/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.10.2005

Lenker

Til toppen