Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - Registrering av dyr

Kommisjonsvedtak 2004/775/EF av 18 november 2004 om tillatelse for Slovakia til å benytte det unntak som er angitt i artikkel 3.2 i rådets direktiv 92/102/EØF om identifikasjon og registrering av dyr...

Commission Decision 2004/775/EC of 18 November 2004 granting Slovakia the derogation provided for in Article 3(2) of Council Directive 92/102/EEC on the identification and registration of animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005 ved EØS-komitébeslutning 91/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir Slovakia tillatelse til å unnlate å registrere dyrehold med opptil 3 småfe eller 1 gris for bruk i egen husholdning inntil 30. juni 2005.

Merknader

Gjeldende regelverk på området er forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av dyr. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Vurdering

Rettsakten har ingen innvirkning på norske forhold og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/775/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0775

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2004
Frist returnering standardskjema: 10.01.2005
Dato returnert standardskjema: 21.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 091/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen