Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005 av 2. mars 2005 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer som allerede er godkjent...

Commission Regulation (EC) No 358/2005 of 2 March 2005 concerning the authorisations without a time limit of certain additives and the authorisation of new uses of additives already authorised in feedingstuffs...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 108/2005 av 30. september 2005 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 25. oktober 2005 nr 1252 om endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Form 1 oversendt ESA 4. november 2005

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig godkjenning for fire produkter som inneholder enzymer, og midlertidig godkjenning for to enzymprodukter og ett som inneholder mikroorganismer. I tillegg gir den varig godkjenning for fire fargestoffer som skal brukes til kjæledyr. Godkjenningen gjelder:

 • Enzymblandingen alfa-amylase, endo-1,3(4)-beta-glukanase, (E 1619),handelsnavn Biofeed Alfa, til slaktekylling.
 • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glukanase, endo-1,4-beta-glukanase, alfa-amylase, bacillolysin, endo-1,4-beta-xylanase (E 1620), handelsnavn Kemzyme W tørr, til slaktekylling.
 • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glukanase, endo-1,4-beta-glukanase, alfa-amylase, endo-1,4-beta-xylanase (E 1621), handelsnavn Kemzyme W flytende, til slaktekylling.
 • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glukanase, endo-1,4-beta-xylanase (E 1622), handelsnavn Natugrain(Barlican), til slaktekylling.
 • Fargestoffene tartrazin (E 102), paraoransje ((E 110), patentblått V (E 131) og klorofyll kopper kompleks (E141) til frøspisende prydfugler og smågnagere. 
 • Enzymet endo-1,4-beta-xylanase (51), handelsnavn Belfeed, til verpehøns.
 • Enzymet 3-fytase (28), handelsnavn Finase, til slaktekalkun og purke. 
 • Mikroorganismen Enterococcus faecium NCIMB 10415 (10) handelsnavn Cylaktin til hund og katt.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 om fôrvarer.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen ble vedtatt på møte i SCoFCAH, seksjon fôrvarer 26.-27.1.2005. Mattilsynet finner forordningen akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0358/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0358

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2005
Frist returnering standardskjema: 22.04.2005
Dato returnert standardskjema: 23.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.01.2006
Høringsfrist: 01.01.2006
Frist for gjennomføring: 25.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2005

Lenker

Til toppen