Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vin- endring av 2676/90 analyser

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2005 av 5. august 2005 om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av Fellesskapets analysemetoder for vin. ...

Commission Regulation (EC) No 1293/2005 amending Regulation (EEC) No 2676/90 determing Community methods for the analysis of wines. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten gjelder endring av forordning (EØF) nr. 2676/90.

Endringen omfatter en ny analysemetode for kontroll av overtrykk i perlende vin og musserende vin, som erstatter gjeldende analysemetode. Den nye metoden for kontroll av overtrykket i perlende vin og musserende vin, er enklere og mer nøyaktig. Metoden ble vedtatt av Det internasjonale vinkontoret (OIV) på generelforsamlingen i 2003.

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift 31. august 1998 nr. 855 om vin, alkoholsterke og aromatiserte drikker m.v.

Sakkyndige instansers merknader:

Industri og andre organisasjoners synspunkter:
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF), Vinmonopolet og Arcus: Ingen innvendinger.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1293/2005
Basis rettsaktnr.: 2676/1990
Celexnr.: 32005R1293

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2005
Frist returnering standardskjema: 16.11.2005
Dato returnert standardskjema: 22.12.2005
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen