Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vin- endringer av 753/2002

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1512/2005 av 15. september 2005 om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gjennomgføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 vedrørende beskrivelse, betegnelse, presentasjon og beskyttelse av visse vinprodukter...

Commission Regulation (EF) nr. 1512/2005 of 15. September 2005 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr. 753/2002. Endringen omfatter: Endring av artikkel 3: Toleransen for analysen av sann alkoholstyrke tar hensyn til ulike vintyper, og listen over vinene gjøres derfor mer presis.

Endring av artikkel 4: Forlengelse av overgangstiden med 2 år (fra 31.08.2005 til 31.08.2007) for tradisjonelle fremstillingsmåter som er regulert av bestemmelser i produsentlandene. Dette omfatter kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder (kvbd) som tilsettes av vinprodukter som ikke har opprinnelse i angjeldende dyrkningsområde. Det forutsettes at dette kontrolleres spesielt.

Endring av artikkel 19: Krav om notifikasjon innen 2002 av druesorter og deres synonymer som omfatter geografisk betegnelser opphører. 

Artikkel 28: Forkortelsen IGT av det italienske uttrykket "indicazione geografica tipica" for geografisk opprinnelse, tillates brukt.  

Vedlegg II og III erstattes av nytt vedlegg I. Dette omfatter oppdatering av listen for druesorter og deres synonymer som omfatter en geografisk betegnelse, og listen over tradisjonelle uttrykk.

Vedlegg V erstattes av nytt vedlegg II. Dette omfatter liste over tredjeland som ikke er medlemmer av Verdens handelorganisasjon.

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift 31. august 1998 nr. 855 om vin, alkoholsterke og aromatiserte drikker m.v.

Sakkyndige instansers merknader:

Industri og andre organisasjoners synspunkter:
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF), Vinmonopolet og Arcus: Ingen innvendinger.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1512/2005
Basis rettsaktnr.: 0753/2002
Celexnr.: 32005R1512

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2005
Frist returnering standardskjema: 16.12.2005
Dato returnert standardskjema: 22.12.2005
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen