Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - Lab rabies

Kommisjonsvedtak 2005/656/EF av 14. september 2005 som endrer vedtak 2004/233/EF når det gjelder listen over laboratorier som er godkjent for undersøkelse av beskyttelseseffekten ved vaksinasjon mot rabies hos visse kjøttetende husdyr...

Commission Decision 2005/656/EC of 14 September 2005 amending Decision 2004/233/EC as regards the list of laboratories authorised to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til vedtak 2004/233/EF. Vedlegg I inneholder liste over de laboratorier som er godkjent for kontroll av antistoffer mot rabies. Kontroll av antistoffnivået er nødvendig for at innførsel av hund og katt kan finne sted til visse medlemsstater og Norge.

Endringen er en følge av at et nytt laboratorium i Den tjekkiske republikk er godkjent. Forrige endring av listen ble fastsatt ved vedtak 2005/392/EF. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr og forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfobier, bier og humler.

Vurdering

Mattilsynet anseer forslaget EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Lenke til oppdatert liste over godkjente laboratorier ligger ute på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til informasjonen om innreise til Norge med hund, katt og ilder.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/656/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/258/EF
Celexnr.: 32005D0656

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2005
Frist returnering standardskjema: 10.11.2005
Dato returnert standardskjema: 09.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.11.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen