Direktiv om typegodkjenning to- og trehjuls motorv

Kommisjonsdirektiv 2005/30/EF om endring av direktiv 97/24/EØF og 2002/24 vedrørende typegodkjenning av to- og trehjulede motorvogner...

Commission Directive 2005/30/EC amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Directives 97/24/EC and 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council, relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Etter endt høring er direktivet implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965, § 25-23.  

Direktiv 97/24/EF er et av særdirektivene under typegodkjenningsdirektivet 2002/24/EF for to- og trehjulede motorvogner. For å sikre at utslipp holdes innenfor et akseptabelt nivå, innføres det tekniske bestemmelser for reservedelskatalysatorer som separate tekniske enheter. Videre er typegodkjenningskoden for Malta og Kypros oppdatert.

Vurdering

Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge er representert i CATP (Committee on the Adaptation to Technical Progress), og direktivet er i overensstemmelse med komiteens standpunkt.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/30/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.05.2005
Frist returnering standardskjema: 21.06.2005
Dato returnert standardskjema: 08.06.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.07.2005
Høringsfrist: 07.10.2005
Frist for gjennomføring: 18.05.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2006

Lenker

Til toppen