Vet - ND-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/263/EF av 27. mars 2006 om endring av vedtak 2005/648/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria ...

Commission Decision of 27 March 2006 amending Decision 2005/648/EC concerning protection measures in relation to Newcastle disease in Bulgaria (notified under document number C(2006) 893) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført i Norge samtidig med i EU ved forskrift 6. april 2006 nr. 407 om endring av forskrift 16. september 2005 nr 1050 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fjørfe, fuglevilt, oppdrettsfugler og strutsefugler samt rugeegg, ferskt kjøtt, kjøttprodukter og blandingsprodukter fra disse, fra Bulgaria i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten utvider restriksjonsområdet pga. utbrudd av Newcastle disease i Bulgaria. Vedlegget til vedtak 2005/648/EF endres. I tillegg til Vratsa føyes det administrative distriktet Blagoevgrad til listen over områder med restriksjoner.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/263/EF
Celexnr.: 32006D0263

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen