Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/533/EF av 28. juli 2006 angående visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Kroatia...

Commission Decision 2006/533/EC of 28 July 2006 concerning certain temporary protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in Croatia (notified under document number C(2006) 3352)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble gjennomført i norsk rett 19. juni 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever og erstatter vedtak 2005/758/EF som forbyr import av levende fjørfe og produkter av fjørfe fra sykdomsrammede områder i Kroatia. Etter nye tilfeller av aviær influensa i Kroatia har veterinære myndigheter informert Kommisjonen om at de har iverksatt beskyttelsestiltak i henhold til vedtak 2006/115/EF. På bakgrunn av dette og forsikring fra myndighetene om at de straks informerer Kommisjonen om eventuelle endringer i dyrehelsestatus, tillates import fra de sykdomsfrie områdene i Kroatia.

Fra områdene med påvist utbrudd av aviær influensa opprettholdes restriksjoner i forbindelse med import av fjørfe og produkter av fjørfe. Handelsrestriksjonene i forhold til fjørfeprodukter som importeres til EU skal forhindre at kjøttet kommer inn i næringskjeden, eksempelvis som dyrefor. Produkter som er varmebehandlet til minst 70 grader kan imidlertid importeres i overenstemmelse med vedtak 2005/432/EF.  

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten ble notifisert ESA 19. juni 2007.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/533/EF
Celexnr.: 32006D0533

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen