Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/91/EF av 13. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Slovenia...

Commission Decision 2006/91/EC of 13 February 2006 concerning certain interim protection measures in relation to suspected cases of highly pathogenic avian influenza in wild birds in Slovenia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten retter seg bare mot Slovenia og krever ikke gjennomføring i norsk rett. Den ble opphevet av vedtak 2006/115/EF av 17. februar 2006. Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/91/EF
Celexnr.: 32006D0091

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.02.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker