Vet - kjæledyr Malaysia/Australia

Kommisjonsvedtak 2006/146/EF av 21. februar 2006 om visse beskyttelsestiltak med hensyn til visse flyvende hunder, hunder og katter som kommer fra Malaysia (halvøya) og Australia...

Commission Decision 2006/146/EC of 21 February 2006 on certain protection measures with regard to certain fruit bats, dogs and cats coming from Malaysia (Peninsula) and Australia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU.

Rettsakten er gjennomført ved endring i forskrift 4. januar 2001 nr. 7 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia.

Rettsakten erstatter vedtak 1999/507/EF fordi det opprinnelige vedtaket har blitt endret en rekke ganger.

Rettsakten gir bestemmelser om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import av flygehund, hund og katt fra Malaysia og Australia. Årsaken til at det gis særskilte bestemmelser, er at det i disse landene forekommer Hendra- og Nipah disease. Hendra disease kan overføres fra katter, mens både hund og katt kan få Nipah disease. Begge er virussykdommer og er zoonoser.

I tillegg til restriksjoner i forhold til import av flygehund, hund og katt fra Malaysia og Australia gis det bestemmelser som på rimeligere vilkår tillater transitt av hund og katt via internasjonale flyplasser.

Rettsakten krever endring i forskrift 4. januar 2001 nr. 7 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Rettsakten krever ingen notifisering til ESA.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/146/EF
Celexnr.: 32006D0146

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen