Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - kjæledyr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1193/2005 av 25. juli 2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og områder...

Commission Regulation (EC) No 1193/2005 of 25 July 2005 amending Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift av 7. juli 2006 om endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 implementert i norsk rett ved forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Vedlegget inneholder bl.a. listen over de tredjestater fra hvor privat innførsel av hund, katt og ilder kan finne sted på samme betingelser som fra andre medlemsstater. Kommisjonen vurderer risikoen for innslep av rabies i forbindelse med privat innførsel av dyr fra disse land til ikke å være større enn den risikoen som er til stede ved transport av dyr mellom medlemsstatene eller fra de tredjestatene som allerede er på listen.

Nytt land på listen denne gang er Argentina; i praksis vil det si at man kan innføre hund, katt og ilder fra Argentina på samme vilkår som fra andre EØS-land.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1193/2005
Celexnr.: 32005R1193

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.11.2007

Lenker

Til toppen