Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/390/EF av 18. mai 2005 om endring for femte gang av vedtak 2004/122/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Nord-Korea...

Commission Decision 2005/390/EC of 18 May 2005 amending for the fifth time Decision 2004/122/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in North Korea...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 24.05.2005 nr. 463 om endring i forskrift 13. februar 2004 nr. 368 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke land i Asia i forbindelse med utbrudd av aviær influensa.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2004/122/EF. Den materielle endringen medfører at Nord-Korea føyes til listen over de tredjeland hvor det etter forskrift 13. februar 2004 nr. 368 er forbudt å innføre fjær eller fjærkomponenter. Likeledes er det forbudt å innføre andre levende fugler enn fjørfe. Dette gjelder fugler som omfattes av importbestemmelsen i vedtak 2000/666/EF samt fugler som eieren bringer med seg, herunder fugler holdt som kjæledyr.

Unntatt fra forbudet er fjær og fjærkomponenter som er behandlet. Ved import av behandlet fjær og fjærkomponenter skal forsendelsen følges av et handelsdokument, som bekrefter at de behandlede fjærene eller fjærkomponentene er blitt dampbehandlet, eller har gjennomgått en tilsvarende metode, hvor det sikres at det ikke skjer noen overføring av patogener. Handelsdokument kreves ikke for pyntefjær som har gjennomgått behandling, fjær gjennomgått behandling som reisende medbringer til privat bruk, eller forsendelse av fjær gjennomgått behandling sendt til privatpersoner for ikke industriell bruk.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten ble notifisert på Form1 til ESA 25.05.2005

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/390/EF
Celexnr.: 32005D0390

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.05.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.05.2005

Lenker

Til toppen