Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/194/EF av 8. mars 2005 om endring for fjerde gang av vedtak 2004/122/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i mange asiatiske land...

Commission Decision 2005/194/EC of 8 March 2005 amending for the fourth time Decision 2004/122/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in several Asian countries...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 13. april 2005 om endring av forskrift 13. februar 2004 nr. 368 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke land i Asia i forbindelse med utbrudd av aviær influensa.

Sammendrag av innhold

Rettsakten skal forebygge spredning av aviær influensa i forbindelse med innførsel fra Kambodsja, Indonesia, Laos, Pakistan, Kina med Hongkong, Thailand, Vietnam og Malaysia. Fra disse landene er det forbudt å innføre råvarer fra fjørfe til bruk i produksjon av kjæledyrfôr, ubehandlede råvarer inneholdende deler av fjørfe til bruk i produksjon av fôr, konsumegg og ubehandlede trofeer fra fugler.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten er notifisert til ESA på form1 18. april 2005.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/194/EF
Celexnr.: 32005D0194

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.04.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.04.2005

Lenker

Til toppen