Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2006/8/EF av 4. januar 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Canada og USA...

Commission Decision 2006/8/EC of 4 January 2006 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in Canada and the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten gjør endringer i listen over embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i vedtak 92/452/EØF etter anmodning fra myndighetene i Canada og USA. Rettsakten krever ikke regelverksendring. Den er gjennomført ved at den endrede listen er sendt grensekontrollstasjonene.

Vurdering

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er i hovedsak utarbeidet av Borgny Flatlandsmo, Landbruks- og matdepartementet.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/8/EF
Celexnr.: 32006D0008

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker