Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/218/EF av 11. mars 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Saudi-Arabia...

Commission Decision 2005/218/EC of 11 March 2005 laying down special conditions for imports of fishery products from Saudi Arabia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Saudi Arabia og de godkjente virksomhetene/fartøyene er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten fastsetter kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiskeprodukter ved eksport fra Saudi Arabia. Det fastsettes videre vilkår for import til Fellesskapet av fiskeprodukter fra Saudi Arabia. Helsesertifikat som skal følge forsendelser, er vedlegg til rettsakten. Det samme er liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport.Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Saudi Arabia må føres opp på Mattilsynets tredjelandsliste og virksomhetene/fartøyene må settes inn på Mattilsynets liste over virksomheter som er godkjent for eksport til Norge, jf. kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer § 1-13.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

 Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. 

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/218/EF
Celexnr.: 32005D0218

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen