Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/438/EF av 27. juni 2006 om endring av vedtak 2006/148/EF om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og bestemmelser om flytting av dyr i relasjon til det i Frankrike...

Commission Decision 2006/438/EC of 27 June 2006 amending Decision 2006/148/EC on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza H5N1 and related provisions for movements in France...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten kan anses gjennomført i Norge.

Rettsakten gjør endring i vedtak 2006/148/EF slik at Frankrike kunne fortsette vaksinering mot høypatogen aviær influensa fram til 30. juni 2006. Rettsakten retter seg mot Frankrike. Den får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/438/EF
Celexnr.: 32006D0438

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker