Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/306/EF av 26. april 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

Commission Decision 2006/206/EC of 26 April 2006 amending Decision 2006/274/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Germany...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 28. april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området.  

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2006/274/EF og opprettholder visse restriksjoner i forhold til handel med levende svin og produkter av svin på grunnlag av utbrudd av klassisk svinepest i Tyskland. Tyske veterinærmyndigheter skal sikre at det ikke sendes svin og produkter av svin fra de områder listet opp i vedlegget til andre medlemsstater eller til tredjeland. Listen over områder med restriksjoner gjelder nå for områdene Arnsberg, Düsseldorf, Münster, Detmold og Köln. Videre er det på grunnlag av nye epidemiologiske opplysninger strammet inn på transport av svin til og fra bedrifter som befinner seg i de områder med restriksjoner.

For de delene av rettsakten som retter seg mot medlemsstatene, opprettholdes visse restriksjoner mot å sende svin til slakterier i de berørte områdene. Medlemsstatene skal sikre at kjøretøy som har vært brukt til transport av svin i Tyskland eller har vært på sted hvor det holdes gris i Tyskland, skal rengjøres og desinfiseres to ganger før de kan brukes til transport av svin utenfor Tyskland. Kravet om at kjøretøyet ikke skal brukes til transport av svin tre dager etter rengjøring og desinfisering faller bort.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/306/EF
Celexnr.: 32006D0306

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen