Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/247/EF av 27. mars 2006 om visse beskyttelsestiltak når det gjelder import fra Bulgaria i forbindelse med høypatogen aviær influensa i den tredjestaten...

Commission Decision 2006/247/EC of 27 March 2006 concerning certain protection measures regarding imports from Bulgaria in relation to highly pathogenic avian influenza in that third country (notified under document number C(2006) 890)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med i EUs medlemsstater. Den er gjennomført ved forskrift 6. april 2006 nr. 400 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Bulgaria.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter beskyttelsestiltak mot Bulgaria med bakgrunn i at bulgarske myndigheter har meddelt Kommisjonen at det er påvist aviær influensavirus av typen H5N1 hos ville fugler. Det settes forbud mot import av levende fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt samt rugeegg fra enkelte områder i Bulgaria. Videre er det forbud mot import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fuglevilt, rått kjæledyrfôr som inneholder deler av fuglevilt, egg fra fuglevilt beregnet for humant konsum, ikke-behandlede trofeer fra alle slags fugler, ubehandlet fjør og ubehandlet gjødsel fra fjørfe og andre fugler. Det kan gjøres unntak på visse betingelser.

Rettsakten gjelder til 31. mai 2006.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1. Notifisering ble sendt 26. april 2006.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/247/EF
Celexnr.: 32006D0247

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.04.2006

Lenker