Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/256/EF av 27. mars 2006 om endring for annen gang av vedtak 2005/758/EF når det gjelder utvidelse av de delene av Kroatia som er underlagt visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa...

Commission Decision 2006/256/EC of 27 March 2006 amending for the second time Decision 2005/758/EC as regards the extension of the parts of Croatia subject to certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza (notified under document number C(2006) 891)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Rettsakten er gjennomført  ved forskrift 30. mai 2006 nr. 590 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær inflluensa i Kroatia.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2005/758/EF og føyer til de områder i Kroatia som er underlagt restriksjoner med henblikk på aviær influensa.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 28. oktober 2005 nr. 1253 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Kroatia.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notifisering til ESA på Form 1 ble sendt 26.06.2006 

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/256/EF
Celexnr.: 32006D0256

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.05.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.06.2006

Lenker