Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2005/433/EF av 9. juni 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA...

Commission Decision 2005/433/EC of 9 June 2005 amending Decision 92/452/EEC as regards embryo collection teams in the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved at det 17. juni 2005 ble sendt melding til grensekontrollstasjonnene.

Rettsakten endrer vedtak 92/452/EØF når det gjelder listen over embryoinnsamlingsgrupper i USA som er godkjent for eksport til EU. Det er endringer når det gjelder noen tidligere godkjente grupper og ytterligere to grupper føyes til. Amerikanske myndigheter har gitt garantier for at bestemmelsene i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og at gruppene er godkjent av veterinærmyndighetene med henblikk på eksport til EU.

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett, men det må sendes melding til grensekontrollstasjonene om endringene i listen.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/433/EF
Celexnr.: 32005D0433

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.06.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen