Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2005/450/EF av 20. juni 2005 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder embryoinnsamlingsgrupper i New Zealand og USA...

Commission Decision 2005/450/EC of 20 June 2005 amending Decision 92/452/EEC as regards embryo collection teams in New Zealand and the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved at det 24. juni 2005 ble sendt melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen.

Rettsakten endrer vedtak 92/452/EØF når det gjelder listen over embryoinnsamlingsgrupper i New Zealand og USA som er godkjent for eksport til EU. Det strykes syv grupper i New Zealand og gjøres endringer når det gjelder tre. I USA føyes det til en gruppe og det er endringer i adressen for tre grupper. Myndigheten i de to landene har gitt garantier for at bestemmelsene i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og at gruppene er godkjent av veterinærmyndighetene med henblikk på eksport til EU.

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett, men det må sendes melding til grensekontrollstasjonene om endringene i listen.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/450/EF
Celexnr.: 32005D0450

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.06.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen