Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2006/199/EF av 22. februar 2006 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra USA...

Commission Decision 2006/199/EC of 22 February 2006 laying down specific conditions for imports of fishery products from the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skal gjelde fra 24. april 2006.

Rettsakten fastsetter kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiskeprodukter ved eksport fra USA. Det fastsettes videre vilkår for import til Fellesskapet av fiskeprodukter fra USA. Helsesertifikat som skal følge forsendelser, er vedlegg til rettsakten. Det samme er liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men USA må føres opp på Mattilsynets tredjelandsliste og virksomhetene/fartøyene må settes inn på Mattilsynets liste over virksomheter som er godkjent for eksport til Norge, jf. kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer § 1-13.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/199/EF
Celexnr.: 32006D0199

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen