Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - import storfesæd

Kommisjonsvedtak 2006/16/EF av 5. januar 2006 om endring av vedlegg B til rådsdirektiv 88/407/EØF og vedlegg II til vedtak 2004/639/EF når det gjelder importvilkår for storfesæd...

Commission Decision 2006/16/EC of 5 January 2006 amending Annex B to Council Directive 88/407/EEC and Annex II to Decision 2004/639/EC as regards import conditions for semen of domestic animals of the bovine species...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Den gjelder fra 1. januar 2006.

Rettsakten retter ukorrekt og manglende informasjon i vedlegg B til direktiv 88/407/EØF og i vedlegg II til vedtak 2004/639/EF. 

Rettsakten krever endring i forskrift 10. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd. Forskriften har materielt sett ikke de samme feilene/manglene rettsakten tar sikte på å rette, men det vil likevel være nødvendig å gjøre visse tekniske endringer. Endringene får neppe administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/016/EF
Celexnr.: 32006D0016

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen