Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2006/200/EF av 22. februar 2006 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter til humant konsum fra og når det gjelder USA...

Commission Decision 2006/200/EC of 22 February 2006 amending Decision 97/296/EC drawing up a list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect to the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skal gjelde fra 24. april 2006.

Rettakten endrer vedtak 97/296/EF og tar USA inn på liste over tredjestater som det kan importeres fiskeprodukter fra. I vedtak 2006/199/EF er det fastsatt spesifikke vilkår for import av fiskeprodukter fra USA. Landet må også føres opp på tredjelandsliste. For enkelhets skyld byttes hele tredjelandslisten ut med en oppdatert liste der USA også er med.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Mattilsynets liste over tredjestater som det kan importeres fiskeprodukter fra, må endres.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/200/EF
Celexnr.: 32006D0200

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker