Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - rånesædstasjoner

Kommisjonsvedtak 2007/14/EF av 22. desember 2006 som endrer vedtak 2002/613/EF når det gjelder de godkjente rånesædstasjonene i Canada...

Commission Decision of 22 December 2006 amending Decision 2002/613/EC as regards the approved porcine semen collection centres of Canada...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 15. januar 2007. Rettsakten er gjennomført ved at det den 25. april 2007 ble sendt melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen over rånesædstasjoner som er godkjent for eksport til EØS.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2002/613/EF ved at en ny rånesædstasjon i Canada føyes til på listen over rånesædstasjoner som er godkjent for eksport til EØS.

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding til grensekontrollstasjonene om at listen over rånesædstasjoner som er godkjent for eksport til EØS er endret.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/14/EF
Celexnr.: 32007D0014

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen