Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2007/752/EF av 15. november 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i Canada, New Zealand og Amerikas forente stater...

Commission Decision 2007/752/EC of 15 November 2007 amending Decision 92/452/EC as regards certain embryo collection and production teams in Canada, New Zealand and the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.12.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 1. desember 2007.

Rettsakten er gjennomført ved at det den 10.12.2007 ble sendt melding til grensekontrollstasjonene om at listen over godkjente embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater er endret.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 92/452/EF over godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Rettsakten endrer adressen til en embryoinnsamlingsgruppe i Canada. Videre tas en embryoinnsamlingsgruppe i New Zealand ut av listen. I tillegg endres adresseopplysningene og/eller gruppeveterinær for tre embryoinnsamlingsgrupper i USA og en ny gruppe føyes til på listen.

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding om endringene til grensekontrollstasjonene.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/752/EF
Celexnr.: 32007D0752

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen