Vet - HPAI i Romania

Kommisjonsvedtak 2007/770/EF av 28. november 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsesftiltak i forbindelse med høypatogen aviær influenza av subtype H5N1 hos fjørfe i Romania....

Commission Decision 2007/770/EC of 28 November 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Romania. ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.12.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer A- og B- områdene i vedlegget til vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe. A- og B-områder opprettes i Romania som følge av utbrudd av H5N1 i en hobbyfjørfebesetning.

Merknader

Kommisjonsvedtak 2006/415/EF er implementert i forskrift av 3. juli 2007 nr 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, med unntak av vedleggene til vedtaket. Ettersom det er vedleggene til 2006/415 som endres, er det ikke nødvendig med forskriftsendring. I tilfelle utbrudd av aviær influensa i Norge vil A- og B-områder i Norge opprettes i egen forskrift.

Rettsakten får ikke praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke regelverksendringer.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/770/EF
Celexnr.: 32007D0770

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen