Vet - Hester fra Sør-Afrika

Kommisjonsvedtak 2006/724/EF av 25. oktober 2006 om opphevelse av kommisjonsvedtak 2004/262/EF om særskilte beskyttelsestiltak for registrerte hester fra Sør-Afrika (notifisert med nummer K(2006) 5020). ...

Commission Decision 2006/724/EC of 25 October 2006 repealing Decision 2004/262/EC on certain protection measures with regard to registered horses coming from South Africa....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold 

Vedtaket opphever de særskilte beskyttelsestiltak som i henhold til vedtak 2004/262/EF ble gjort gjeldende 24. mars 2004 som følge av et utbrudd av Afrikansk hestepest i Sør-Afrika.

Formålet med forskriften var å forebygge spredning av afrikansk hestepest i forbindelse med innførsel av registrerte hester fra Sør-Afrika.

Det siste utbruddet av afrikansk hestepest i landet ble registrert den 28. mars 2004. I mars 2005 gjennomførte Kommisjonen et inspeksjonsbesøk i Sør-Afrika hvor man fant forholdene tilfredsstillende; i tillegg har landet meddelt Kommisjonen et tilfredsstillende resultat av en undersøkelse av mottakelige viltlevende dyr som ble utført for å kontrollere at det ikke sirkulerte virus i det området hvor sykdommen hadde vært påvist. På det grunnlag oppheves derfor gjeldende særskilte beskyttelsestiltak (vedtak 2004/262/EF). 

Merknader 

Forskrift 24. mars 2004 nr. 568 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av dyr av hestefamilien fra Sør-Afrika kan nå oppheves.

Vurdering

Andre opplysninger

Krever ikke notifisering til ESA

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 724/2006/EF
Celexnr.: 32006D0724

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.05.2007

Lenker