AI- vet

Kommisjonsvedtak 2006/892/EF av 5. desember 2006 som endrer vedtak 2006/7/EF, 2006/265/EF og 2006/533/EF angående en forlengelse av deres gyldighetsperiode (notifisert under dokument nummer C(2006)5860) ...

Commission decision 2006/892/EC of 5 December 2006 amending Decisions 2006/7/EC, 2006/265/EC and 2006/533/EC as regards an extension of their period of application (notified under document number C(2006)5860)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt.

Rettsakten forlenger gyldighetsperioden til vedtak 2006/7/EF om beskyttelsestiltak i forbindelse av fjær fra tredjeland, vedtak 2006/533/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influense i Kroatia og vedtak 2006/265/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviaær influensa i Sveits. Varigheten av vedtakene forlenges til 30.juni 2007.

Rettsakten krever endring i hjemmelsgrunnlag for forskrift 19.januar 2006 nr 40 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med innførsel av fjær fra visse tredjeland.

Rettsakten krever endring i hjemmelsgrunnlag for forskrift 28.oktober 2005 nr 1253 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Kroatia.

Rettsakten krever endring i hjemmelsgrunnlag for forskrift 25.april 2006 nr 446 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Sveits. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/892/EF
Celexnr.: 32006D0892

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.06.2007

Lenker

Til toppen