Vet - AI tredjeland

Kommisjonsvedtak 2005/759/EF av 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med høypatogen aviær influensa i bestemte tredjeland og transport fra tredjeland av fugler som følger deres eiere...

Commission Decision 2005/759/EC of 27 October 2005 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in certain third countries and the movement from third countries of birds accompanying their owners....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Rettsakten er senere ersattet av vedtak 2007/25/EF; dette vedtaket danner nå hjemmelsgrunnlaget for over gjeldende beskyttelsestiltak i denne sammenheng.

Rettsakten beskriver særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med fugleinfluensa og innførsel av burfugl i privat eie fra tredjeland.

Vurdering

Rettsakten er implementert i norsk regelverk form av forskrift 23.01.2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/759/EF
Celexnr.: 32005D0759

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.06.2007

Lenker

Til toppen